Våra Tjänster

Utbildning/föreläsning

Vi erbjuder både generella och anpassade utbildningar utifrån företagens önskemål och behov. Utbudet är brett och tänkt att vara anpassat för olika yrkesgrupper och företagskulturer. Har ni specifik [...]

Jag vill läsa mer

Arbetsmiljö

För företag och organisationer ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den ska omfatta alla fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden som h [...]

Jag vill läsa mer

Hälsa

Den lindrigaste skadan är den som aldrig inträffat och vår styrka är förebyggande insatser!

Jag vill läsa mer

Stöd och vägledning

En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en d [...]

Jag vill läsa mer

Rehabilitering

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina anställda. Företagshälsan kan vara behjälplig med att synliggöra rutiner för att arbetsgivaren ska kunna förebygga och fånga upp tidiga signaler på o [...]

Jag vill läsa mer

Gym

Våra gym består av utrustning för rehabträning och friskvårdsträning. För att nå bästa resultat och undvika skador är det viktigt att träna på rätt sätt. Omklädningsrum med duschmöjligheter finns. [...]

Jag vill läsa mer

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till [...]

Jag vill läsa mer

Kontakta mig

Möt oss

Hos Företagshälsan i Västbo möter ni den kompetens som behövs för att skapa och bibehålla friska medarbetare och företag. I vårt team finns företagssköterskor, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, administratörer, och tillsammans har vi många års erfarenhet av att arbeta med människor och företag.
Vi erbjuder även ett brett utbud av föreläsningar och utbildningar.
Varmt välkommen att kontakta oss!