Covid-19 - Antikroppstest

Vi har arbetat intensivt på att kunna erbjuda ett samarbete med en leverantör som kan ge säker antikroppstestning för Covid-19. Vi kommer informera om vår samarbetspartner för testning av antikroppar för Covid-19 och tillvägagångssätt direkt efter semestern.

Det finns två olika typer av testning vid covid-19:

  • PCR-testning som visar på aktiv infektion (virustest).
  • Serologisk testning som kan visar om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).

Just nu är det mycket allmän spridning av Covid-19 smitta i vår region och det är därför viktigt att hålla ut, hålla avstånd och tvätta händerna även under semestertider.
Många är och kommer bli sjuka i sommar och då blir det rätt tid att dra igång antikroppstester när semestern är över då det behöver gå några vecka efter den aktiva sjukdomsfasen.

Information kring testning av Covid-19 på Statens Kommuner och Regioner.

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/testning.33481.html

 

Gå tillbaka