Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Se länk till Arbetsmiljöverket angående exponering för coronaviruset

 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-och-allvarligt-tillbud-vid-covid-19/

Gå tillbaka