Föreläsning - Konsten att utveckla medarbetarskapet

Välkomna att anmäla er till en intressant och berikande halvdagsföreläsning med Clas Malmström.

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Detta är en föreläsning som sätter psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus, en riktig aha-upplevelse för många ledare och chefer.

Det handlar inte i första hand om hur man ”fixar” en problemarbetsplats, utan hur man skapar en välfungerande, entusiastisk, engagerad och högpresterande arbetsplats där människor mår bra.

Den här föreläsningen förklarar hur medarbetarskap är kopplat till och ömsesidigt beroende av företagskultur och ledarskap.

Meningen är att jobbet ska vara ett lyft i livet! Vi förklarar hur ett prestationsbefrämjande och entusiasmerande ledarskap går till där tyngdpunkten ligger på hur man rent praktiskt gör för att etablera ett utvecklat medarbetarskap.

Läs mer och anmäl er via Konsten att utveckla medarbetarskapet

Om Clas Malmström

Clas Malmström - föreläsare, författare, legitimerad läkare och företagsläkare. Han beskrivs som en karismatisk föreläsare och begåvad estradör som överraskar och inspirerar.

Clas föreläsningar bjuder inte bara på insikter och AHA-upplevelser, utan även svar på frågan hur deltagaren ska göra för att anta utmaningar och tåla påfrestningar. Och hur går vi nöjda och stolta från en arbetsdag med längtan till nästa och njuta av resultatet?

Läs mer om Clas på www.clasmalmstrom.se

 

 

Gå tillbaka