Gemensamt växelnummer från 2018-01-01

Företagshälsans växelnummer blir 0371 - 39 00 20.

Redan idag är 0371 - 39 00 20 ett av Företagshälsans växelnummer. Från och med 1 januari 2018 blir det gemensamt för hela företagshälsan.
Förändringen innebär att växlarna 0371 - 334 00 och  0371 - 58 60 50 kommer därmed upphöra.

Gå tillbaka