Information angående Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten uppdaterar dagligen riskbedömningen för allmän smittspridning i Sverige. I dagsläget bedömer de att risken är hög att upptäcka smittade personer i Sverige på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. För att få dagsfärsk bedömningen av läget så rekommenderas länkarna nedan.

Vårdpersonal på Företagshälsan i Västbo kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag om hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar i huvudsak till Folkhälsomyndigheten. 

___

Personer som har vistats i de mest smittdrabbade områdena bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Uppvisas dessa symtom ska man ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

___

På Företagshälsan i Västbo AB tar vi med anledning av ovanstående inte emot personer som varit i områden med pågående smittspridning (Kina, Iran, Norra Italien och Sydkorea) de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont. Detta gäller även förstadagsbedömning.

Vi hänvisar i dessa fall till 1177 för ställningstagande till provtagning för covid-19 för de personer som har symtom.

För allmänna frågor om coronaviruset hänvisar vi till nationella informations numret 113 13 som är öppet dygnet runt eller de länkar vi kompletterat med nedan.

Avseende karantän efter hemkomst från områden där smittan är spridd hänvisas också till Folkhälsomyndigheten. Även via Arbetsmiljöverket hemsida kan man få råd som arbetsgivare om vad man ska tänka på vid riskbedömning om man har anställda som kan tänkas utsättas för coronaviruset.

Affisch med råd för att undvika att bli smittad finns att ladda ned från Folkhälsomyndigheten och affischen finns på flera språk.

___

För mer information följ aktuell uppdatering via länkarna:

Arbetsmiljöverket
https://www.av.se/nyheter/2020/information-om-vad-du-som-arbetsgivare-kan-tanka-pa-vid-riskbedomning-om-dina-anstallda-kan-tankas-utsattas-for-coronaviruset-2019-ncov-eller-andra-smittamnen/?hl=coronavirus

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Vårdguiden
1177.se 

Krisinformation
www.krisinformation.se

Utrikesdepartementet
www.ud.se

Världshälsoorganisationen
https://www.who.int/

Gå tillbaka