Företagshälsovården hindras massvaccinera 1,8 miljoner svenskar

Svensk företagshälsovård är beredd att ta sig an massvaccineringen, men möts av krångel och oförstående regioner. ”Vården måste få avlastning nu. Sedan har vi ett näringsliv som behöver komma igång, jag förstår inte vad vi väntar på”, säger Joachim Morath, vd på Feelgood Svenska AB.

Peter Munck af Rosenschöld, vd för branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, berättar att de genomförde en undersökning bland sina medlemmar i december som visade att branschen tillsammans skulle klara av att vaccinera 80 000 personer i veckan från då fram till sommaren, vilket hade inneburit 1,8 miljoner vaccinerade personer.

– Efter nyår gjorde vi en ny undersökning för att se om regionerna varit i kontakt med våra medlemsföretag angående vaccinering. Men svaren visade att lite mindre än hälften av regionerna hade tagit kontakt, säger Peter Munck af Rosenschöld till fPlus. Vi har försökt erbjuda vår hjälp, men vi stöter på motstånd

Han menar att branschen har stora möjligheter att hjälpa till med vaccineringsarbetet.

– Vi är vana att genomföra vaccinationer ute på landets arbetsplatser. 4 500 personer jobbar inom företagshälsan och de flesta har gjort det väldigt länge, vilket innebär att många var med under vaccineringen mot svininfluensan. Det finns mycket kompetens här. Vi har försökt erbjuda vår hjälp, men vi stöter på motstånd. Vi täcker 65 procent av den svenska arbetsmarknaden enligt Arbetsmiljöverket, det är 3,5 miljoner människor, säger Peter Munck af Rosenschöld.

 

Peter Munck af Rosenschöld JULIANA_WIKLUND

– Regionerna borde se oss som resurs, vi kan det här. Och tillsammans med arbetsplatserna runt om i Sverige kan vi organisera upp det här för de som arbetar på plats och ställe. Tillsammans skulle vi kunna vara en del av lösningen så att vi kan vara klara till midsommar så länge det finns vaccin att tillgå, fortsätter han.

Saknas plan – ”Enorm byråkratisk process”

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att man ska ta hjälp av aktörer inom företagshälsan, men än så länge verkar det saknas en plan för hur samarbetet ska se ut.

– Det är en enorm byråkratisk process i regionerna som försvårar. Sedan ser det också olika ut från region till region vilket inte gör det lättare. Har man kollegor eller medarbetare i olika regioner, möts de av helt olika processer, system och förutsättningar, säger Peter Munck af Rosenschöld. Om regionerna har förhandlat fram att det kostar 275 kronor per spruta, då förstår jag inte varför ersättningen inte skulle gå till den som utför vaccineringen

Det finns också en del frågetecken kring betalningen. Regionerna får 275 kronor av staten för varje dos av coronavaccin de ger, men några regioner behåller en del av pengen för sig själva. Exempelvis kommer Region Stockholm att betala ut 175 kr per vaccindos till privata aktörer.

– Om regionerna har förhandlat fram att det kostar 275 kronor per spruta, då förstår jag inte varför ersättningen inte skulle gå till den som utför vaccineringen. Regionerna får ytterligare miljoner kronor för att hantera administrationen. Alla som bistår i vaccinationsarbetet måste få kostnadstäckning för sitt arbete för att det ska gå ihop.Branschen består av människor som brinner för arbetsmiljö och hälsa, men vi som alla andra måste ha kostnadstäckning för det arbete vi utför

Peter  af Rosenschöld lyfter Halland som ett exempel där samarbetet fungerat väl mellan region och företag.

– I Halland är företagshälsan djupt involverad och där går vaccinationerna undan som tusan. Vaccin har distribuerats via kommunerna och man har sett till att det finns en skälig ersättning för arbetet som utförs. Det här är inte någon bransch med stora marginaler och statsbidrag, branschen består av människor som brinner för arbetsmiljö och hälsa, men vi som alla andra måste ha kostnadstäckning för det arbete vi utför.

Joachim Morath

Joachim Morath, vd på Feelgood Svenska AB, instämmer i bilden av att det finns stora outnyttjade resurser i branschen.

– Vi har 800 000 svenskar anslutna till Feelgood. Varje år åker min personal ut till arbetsplatserna och vaccinerar mot säsongsinfluensa, det här är ingenting nytt för oss. Vi kan komma ut till arbetsplatsen eller så får människor komma till oss. Det är mycket lättare än att ungdomar, pensionärer och arbetande personer ska trängas tillsammans på samma vårdcentral.

”Förstår inte vad vi väntar på”

Joachim Morath är tveksam till att regionerna kommer att hinna vaccinera 7,5 miljoner svenskar fram till midsommar utan hjälp.

– Det är ungefär 75 arbetsdagar kvar fram till midsommar. Om vi ska hinna vaccinera hela Sverige tills dess måste vi hjälpas åt, och vi är redo att köra igång, säger Joachim Morath.

Han hoppas att regionerna inte ska göra vaccinationssystemet allt för komplicerat.

– Det vi behöver för att kunna sätta igång är ett system för att registrera de som vaccineras, och det bör inte göras svårare än vad det behöver vara. Vi har inte tid med att varje region ska bygga varsin it-plattform. Regionerna borde lista vilka aktörer som finns och som har möjlighet att vaccinera, så får var och en välja vart de vill gå för att ta sina sprutor. Vården måste få avlastning nu. Sedan har vi ett näringsliv som behöver komma igång, jag förstår inte vad vi väntar på.

Men även om registreringen skulle lösas på ett bra sätt återstår problemet med betalningen.

– Jag är ju inte offentligt finanseriad. Jag får betalt av kunderna oavsett om de är privata eller offentliga. Jag betalar ut lön till min personal. I Västra Götaland säger man nu att vi ska få vaccin, men ingen ersättning för personal, resor, sprutor eller lokaler. Hur ska det gå ihop för oss? Och samtidigt får regionerna 275 kronor per vaccination som genomförs.

Fredrik Mannheimer Foto: Robert Björk 2019

Fredrik Mannheimer är vd på Hela Företagshälsovård AB och har försökt initiera ett samarbete kring vaccineringarna i Norrtälje.

– Vi har stora medicinska resurser, och precis som många andra branscher har vi haft mindre att göra nu på grund av pandemin vilket innebär att vi har extra arbetsresurser över. Eftersom sjukvården redan är så pressad och tidsramarna så snäva tänkte jag att vi kunde samarbeta kring vaccineringen.

Krävs bättre framförhållning

Fredrik Mannheimer beskriver förberedelseprocessen som väldigt oklar och svårarbetad med ändrade direktiv.

– Det är väldigt mycket administration kring hela projektet. Alla inblandade väntar på vad Folkhälsomyndigheten säger eller vad regionerna säger. För att uppnå en god effektivitet behöver vi komma samman och hitta lösningar över alla gränser. Och det är inget som görs från den ena veckan till den andra, utan det kräver en god framförhållning, säger han.

När fPlus i början av februari pratade med Emma Spak på SKR tonande hon ned problemen för regionerna att rulla ut massvaccineringen. Hon såg då inga andra utmaningar än att vaccinleveranserna dragit ut på tiden.

 Regionerna har inte fått ut så mycket vaccin som väntat och då har man varit tvungen att anpassa sig och vaccinera långsammare än planerat, sa hon till fPlus.

Men sedan dess har flera regioner varit ut och signalerat problem. Det är ett samhällsuppdrag som vi måste lösa tillsammans och då får vi lägga politik och protektionism åt sidan

Fredrik Mannheimer har föreslagit att vaccinatörerna i Norrtälje ska gå samman och skapa ett gemensamt vaccinationscentrum för vaccinering. På så sätt skulle alla sjukvårdsresurser kunna bidra på bästa sätt, logistik optimeras och tydliga besked ges till invånarna.

– Än så länge har signalerna varit att invänta instruktioner från regionen. Jag önskar att kommunikationen skulle fungera bättre. Det är ett samhällsuppdrag som vi måste lösa tillsammans och då får vi lägga politik och protektionism åt sidan. Vi har skrivit ett vårdavtal med Region Stockholm så vi vet att vi förväntas vaccinera, men vi har inte fått några besked om när det ska ske. Vi behöver få chansen att planera för att det här ska kunna genomföras på bästa sätt och då är framförhållning a och o.

Går back på att hjälpa till

Att företagen skulle få 175 kronor per vaccin istället för 275 har Fredrik Mannheimer svårt att se anledningen till. Han har kontaktat Region Stockholm för att få svar.

– Jag fick svaret att de hundra kronorna som de behåller ska gå till att täcka transporter och logistik. Men regionerna har ju fått miljontals kronor för att hantera just logistiken. Och oavsett vad vet jag inte varför det skulle vara rimligt att vi vaccinatörer står för den kostnaden.

Den låga ersättningen skulle innebära att privata aktörer som hjälper till med vaccineringen går back på sitt arbete.

– Det indikerades tidigare att vi skulle få 275 kronor betalt per vaccination som staten beslutat om, så vi har planerat därefter. Det här är som sagt ett samhällsuppdrag men det känns inte rätt att vi ska gå back på uppdraget. Den här vaccinationskampanjen är betydligt mer komplicerad och resurskrävande än vanligt och det behövs därför mer förberedelser och resurser. Om vi får 175 kronor per vaccinationsdos går vi back på arbetet, säger Fredrik Mannheimer. Det blir inte mindre skattepengar bara för att regionen behåller 100 kronor

– Region Stockholm svarar att de gör så här för att de är rädda om skattepengarna, då tycker jag att de ska lämna tillbaka den hundralappen till statskassan i så fall. Det blir inte mindre skattepengar bara för att regionen behåller 100 kronor. Sverige står för en gigantisk utmaning som vi aldrig tidigare prövats för och då måste alla tillgängliga resurser användas. Företagshälsan kan exempelvis utföra 80 000 vaccinationer per vecka vilket skulle minska belastningen på den redan hårt prövade sjukvårdspersonalen, säger han.

Gå tillbaka