Sjukpenningtal april - juli 2020 Jönköpings län

Intressanta jämförelsetal i antal sjukskrivna mellan perioden april och juli mellan kommunerna i Jönköpings län.

Gå tillbaka