Vaccinering mot Covid-19

För kännedom angående vaccinering mot Covid-19.

Företagshälsan i Västbo har erbjudit resurser för förfogande till länets vaccinationssamordnare. Vi uppdaterar informationen kring företagshälsans inblandning i vaccinering fortlöpande här på hemsidan. 

Gå tillbaka