Om Företagshälsan i Västbo

Samarbete med oss formar en bra arbetsdag!


Företagshälsan i Västbo är unikt då det är våra kunder som äger oss. Vi har enheter på sju orter i Västbo med omnejd, varav fyra lite större. Vi arbetar i team gentemot våra kundföretag och dess anställda och levererar tjänster inom organisatorisk, social och teknisk arbetsmiljö, samt hälsoutveckling, friskvård och rehabilitering.
Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.

Vi har lokal kännedom och den kompetens som behövs för att se sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Vi blir därför en naturlig länk mellan arbetsplats, den enskilde människan, försäkringskassan och primärvård. Vår förhoppning är att kunna bidra till ökad effektivitet hos våra kunder genom friskare, mer motiverad personal och ökad kompetens inom arbetsmiljö.