Lagar och regler

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till raster och pauser. Kopplat till arbetsmiljölagen finns ett antal föreskrifter som också gäller som lag.

Aktuella lagar och föreskrifter finns att hämta via arbetsmiljöverkets hemsida, se nedan.

Arbetsmiljöverket