Rehabilitering

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina anställda. Företagshälsan kan vara behjälplig med att synliggöra rutiner för att arbetsgivaren ska kunna förebygga och fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Exempel på när vi kan hjälpa till är vid missbruk av alkohol och droger, arbetsförmågebedömning och upprepad korttidsfrånvaro. Vi kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. När det gäller droger kan Företagshälsan i Västbo bistå med provtagning och Nämndemansgården med behandlingsterapin. Tidiga insatser ökar chansen för snabb återgång till arbetet och minskade sjukkostnader.

Företagshälsan i Västbo i samarbete med Nämndemansgården i Sverige

Tillsammans arbetar vi med beroendeproblematik när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen.
Vi hjälper våra företag att anpassa sin alkohol- och drogpolicy till dagens krav och åtgärda och behandla beroende problematik så fort så möjligt.
Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende och erbjuder lösningar på alkohol-, drog eller spelrelaterade problem genom utredning, behandling och utbildning.

Läs mer på www.namndemansgarden.se