Rehabilitering

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina anställda. Företagshälsan kan vara behjälplig med att synliggöra rutiner för att arbetsgivaren ska kunna förebygga och fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Exempel på när vi kan hjälpa till är vid missbruk av alkohol och droger, arbetsförmågebedömning och upprepad korttidsfrånvaro. Vi kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. När det gäller droger kan Företagshälsan i Västbo bistå med provtagning och Nämndemansgården med behandlingsterapin. Tidiga insatser ökar chansen för snabb återgång till arbetet och minskade sjukkostnader.

Företagshälsan i Västbo i samarbete med Nämndemansgården i Sverige

Tillsammans arbetar vi med beroendeproblematik när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen.
Vi hjälper våra företag att anpassa sin alkohol- och drogpolicy till dagens krav och åtgärda och behandla beroende problematik så fort så möjligt.
Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende och erbjuder lösningar på alkohol-, drog eller spelrelaterade problem genom utredning, behandling och utbildning.

Nämndemansgårdens vision är att hjälpa människor till ett liv i frihet från beroende.

Nämndemansgården består av ett femtontal enheter med lång och gedigen erfarenhet av beroendets problematik hos många skiftande målgrupper över Sverige. Nämndemansgården har ca 230 medarbetare med kompetenser som socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogbehandlare, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Nämndemansgården arbetar successivt med att tillföra nya metoder och arbetssätt för att matcha olika patienters skilda behov.


För mer information om utbildning och behandling samt kontakt klicka på länkarna nedan.

Anhörig- och närståendeprogram

Internat Blentarp - Få hjälp att hitta lösningar för att skapa ett bättre liv

Utbildning och förankring av alkohol- och drogpolicy

Öppenbehandling EDIT - En dag i taget