Sjuk- och friskanmälan

Med sjukskrivningstjänsten Sickan får den anställde en snabb och personlig återkoppling från företagssköterska samt att mail och/eller sms går ut till närmaste chef. Sjukinformationen kan också föras över automatiskt till ert tid/lönesystem. Ett systematiskt hälsoarbete sänker sjukfrånvaron. Sickan är ett effektivt verktyg för att synliggöra återkommande korttidsfrånvaro. De fall som trots de snabba insatserna resulterar i längre sjukskrivning, kan med hjälp av företagshälsovården erbjudas effektiv rehabilitering.

Arbetsgången i Sickan

  • Den anställde ringer och sjukanmäler sig till en telefonsvarare. Hen får då ange personnummer, telefonnummer att nås på samt frånvaroorsak och uppgifterna hamnar automatiskt i en bevakningslista i programmet Sickan.
  • Ett sms/mail skickas till personens närmaste chef som då snabbt kan tillsätta vikarie.
  • En företagssköterska ringer närmsta helgfri förmiddag till de anställda som sjukanmält sig för att ge råd och stöd.
  • Den anställde ringer även och friskanmäler sig till samma telefonnummer som hen sjukanmälde sig på.

 Ta gärna del av och skriv ut informationen i produktblad SICKAN här nedan.

Produktblad SICKAN