Stöd och vägledning

En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser.

Vi kan vara ett stöd till chefer och medarbetare i frågor gällande den organisatoriska och sociala miljön.

  • Enskilda samtal
  • Stöd till chef och arbetsledare
  • Utbildning gruppnivå
  • Krisstöd

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) på arbetsmiljöverkets hemsida,
följ länken nedan:

Organisatorisk och social arbetsmiljö