Utbildning/föreläsning

Vi erbjuder både generella och anpassade utbildningar utifrån företagens önskemål och behov. Utbudet är brett och tänkt att vara anpassat för olika yrkesgrupper och företagskulturer. Har ni specifika önskemål kring utbildningar så kontakta gärna oss för vidare diskussion.

Aktuella utbildningar

Exempel på de utbildningar vi kan erbjuda:

Arbetsmiljöutbildning
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

Allergiframkallande kemikalier
Exempelvis härdplastutbildning.

Belastningsergonomi
Exempelvis anatomi, lyftteknik och utformning av arbetsplatsen.

Första hjälpen
Hur agerar vi vid en olycka?

Frukostföreläsningar i aktuella ämnen
Energidryck, sömn, stress, motion, ergonomi, kemikalier, hörsel och buller, tobak, alkohol och droger. 

Hjärtstartare
Hantering av hjärtstartare.

Hjärt- och lungräddning
Att ha kunskap om hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

Hörsel och bullerutbildning
Kunskap om lagar och hur du skyddar dig.

Livsstilsrelaterade utbildningar
Exempelvis alkohol, stress, kost och motion.

Mindfulness
Med hjälp av mindfulnessträning minskar enligt forskning din stress och utvecklar din förmåga att fokusera.

Rehabutbildning för chefer
Rutiner och policy för en bra rehabiliteringsprocess.