Arbete med allergiframkallande kemikalier - Härdplaster

Speciella regler gäller när man hanterar och arbetar med kemikalier. För de kemikalier som har allergiframkallande effekt och som tidigare kallades härdplaster finns krav på utbildning samt medicinska kontroller.

Från den 1 juni 2017 så ska samtlig personal som arbetar med dessa produkter ha ett utbildningsintyg som inte är äldre än 5 år. I annat fall riskerar företaget sanktionsavgift.

Målet med denna utbildning är att deltagarna får kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter så kallade härdplaster. Dessutom får deltagaren kunskap om de medicinska kontrollerna, riskerna med exponering, hur man får fram säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Efter genomgången utbildning erhålls utbildningsintyg.

 

Målgrupp:                Personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Datum:                    Tisdag 17 mars kl 13.00 - 16.00

Plats:                       Företagshälsan i Gislaved, Åbjörnsgatan 3

Pris:                         1 500:- per person

Sista anmälningsdag 9 mars 2020.

Vid frågor kontakta Inga-lill Andersson Hjelm 0371 - 39 00 22.


Mail- eller postadress.
Ange namn på en deltagare per mail.