Arbetsmiljö och ledarskap för teamledare/arbetsledare

Syftet är att stärka dig, som har en arbetsledande position utan chefsansvar, i din roll. Målet är att ge dig kunskap och verktyg för att kunna hantera situationer som kan uppstå i samspelet mellan individ, grupp och organisation. Målet är också att du ska vara hållbar i din roll över tid.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Vi kommer att fördjupa oss i olika teman vid de olika tillfällena. Tillfälle 1 fokuserar på att lära känna gruppen, förväntningar och behov samt kunskap kring lagstiftning och föreskrifter gällande arbetsmiljö. Tillfälle 2 fördjupar vi oss i olika aspekter av hälsa för arbetslivet och hållbart ledarskap. Det tredje tillfället ägnar vi åt ledarskap och kommunikation och tillfälle 4 går vi in på psykisk hälsa/ohälsa samt svåra samtal. Tillfälle 5 handlar om konflikter och konflikthantering. Under det 6:e och avslutande tillfället pratar vi om att leda i förändring.

Följ med oss på denna spännande utvecklingsresa i ditt ledarskap!

Ansvariga för utbildningen: Susanne Sköld, leg hälso- och sjukvårdskurator på KBT-livskompassen och Annika Löfstedt, VD på Företagshälsan. Andra medarbetare på Företagshälsan kommer att medverka vid olika tillfällen.

Susanne Sköld har lång arbetslivserfarenhet inom områden som arbetsmarknad, socialt arbete samt hälso- och sjukvård. Susanne har arbetat med cochande och stödjande samtal samt hantering av psykisk ohälsa, stress, kriser och konflikter på både individ- och gruppnivå. Susanne har också stor kunskap kring beteendevetenskap, bemötande och kommunikation.

Annika Löfstedt har lång arbetslivserfarenhet inom ledarskap och kommunikation, förändringsledning, arbetsmiljö och hälsofrämjande förhållningssätt. Annika har tidigare haft olika ledningsuppdrag inom rehabilitering i hälso- och sjukvård samt arbetat med handledning på individ och gruppnivå. Annika har också stor kunskap kring verksamhetsutveckling och strategiskt arbete på organisationsnivå.

 

Datum              

31 augusti

14 september

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

Tidsåtgång: kl 8-12/tillfälle
Morgonfika: kaffe och fralla, frukt och vatten
Plats: Företagshälsan, Åbjörnsgatan 3 Gislaved

Pris 6500 kr per person.

Antalet platser: 8-12 personer

Utbildningen genomförs vid minst 8 deltagare. Sista anmälningsdag 19 augusti.

Har du frågor om utbildningen kontakta VD Annika Löfstedt: 
E-post: annika.l@foretagshalsan.se  
Direktnummer: 0371 - 39 00 37

 

Ange namn på en deltagare per mail.
Ex. matallergi