Arbetsmiljöutbildning- BAM, Bättre arbetsmiljö

Företagshälsan arrangerar arbetsmiljöutbildning sk BAM-utbildning i september. Utbildningen är öppna för alla våra kundföretag och vänder sig till chefer med personalansvar, skydds- och arbetsmiljöombud.

Vi använder Prevents metodupplägg och arbetsmaterial vilket innebär att deltagarna tar med sig frågorna till sitt eget arbete med arbetsmiljöförbättringar i sin egen organisation.

Vi går igenom de grundläggande lagar och regler som rör arbetsmiljön.  Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Detta arbetar vi med genom praktiska övningar under kurstillfällena.

För att få utbildningsintyg krävs närvaro vid samtliga tillfällen.

Företagshälsan i Västbo är godkända utbildare hos AFA vilket innebär att man kan söka ersättning hos AFA enligt deras regler.


Utbildningen är uppdelad på fyra halvdagar och syftar till att ge god insyn i olika arbetsmiljöfrågor. Målet är att få ökad förståelse för hur man på olika sätt kan förbättra sin egen och andras arbetsmiljö. Föreläsningar varvas med diskussioner, falldiskussioner, grupparbeten och hemuppgifter.

Plats: Företagshälsan, Åbjörnsgatan 3, Gislaved

Datum: (eftermiddag) 7/9, 14/9, 21/9, 28/9

Pris: 7500 kronor per person

Sista anmälningsdag: 31 augusti 2022

Utbildningen genomförs vid minst 5 deltagare

Ange namn på en deltagare per mail.
Ex. matallergi