Bättre arbetsmiljö - Arbetsmiljöutbildning

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar under de tre kursdagarna. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Under utbildningsdagarna arbetar vi utifrån Prevents metodupplägg och utbildningsmaterial som gör att du får arbeta utifrån en metod som du kan ha med i ditt arbete med arbetsmiljöförbättringar i din organisation. Du lär dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Vi går också igenom de grundläggande lagar och regler som rör arbetsmiljön.

För att få ett utbildningsintyg krävs närvaro på samtliga kursdagar.

Målgrupp:                     Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver veta
                                      hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

 

Datum:                          Tisdag 25 februari    kl 08.00 - 12.00

                                      Tisdag 3 mars          kl 08.00 - 12.00

                                      Tisdag 10 mars        kl 08.00 - 12.00

 

Plats:                             Företagshälsan i Gislaved, Åbjörnsgatan3

Fika:                              Fika ingår.  

Pris:                               6 500:- per person.
                                      Begär offert för grupper.

Sista anmälningsdag:    21 februari 2020

Ange namn på en deltagare per mail.
Ex. matallergi