Frukostföreläsning - Tema BEROENDE – Förebygg och hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

Vi bjuder på frukost och föreläsning kring beroendeformer som påverkar arbetslivet. Vi fokuserar på alkohol-, drog- och beroendefrågor på arbetsplatsen och ger inspiration till att stärka ledarskapet kring samt ger konkreta råd och verktyg för att kunna agera rätt. Kunskap ökar förståelsen för beroendesjukdomar, vad det innebär för individen och omgivningen.

Möt Anna Stavréus, behandlare på Nämndemansgården. Genom Nämndemansgårdens studier, internationell forskning och erfarenhet vet vi att det lönar sig på alla sätt att satsa på rehabilitering för en anställd med alkohol-, drog- eller spelproblematik. Varje satsad krona betalar sig mångfalt i form av högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan på både kollegor och kunder.

Vi behöver mer kunskap i ämnet och nu får du en möjlighet till att ta till er mer kunskap. Tips på hur du kan förhålla dig till dina kollegor, se signaler, identifiera och samtala kring olika beroenden. Det kommer även finnas möjlighet till diskussioner.

Fokusområden: 

  • Fakta kring droger och spel
  • Hur känner jag igen ett beroende?
  • Medberoende till sin kollega?
  • Sjukdomens påverkan på vänner och familj
  • Förnekelse
  • Medarbetarens och chefens ansvar
  • Processen i en behandling och att återgå till arbetet

Datum:    Fredagen den 13 mars, 07.30 - 09.00
Plats:       Företagshälsan i Västbo, Åbjörnsgatan 3, Gislaved
Fika:        Frukost ingår, serveras från 07.15
Anmälan: Via vår hemsida, klicka nedan.

Kostnadsfritt!

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 10 mars.

Ange namn på en deltagare per mail.
Eventuella matallergier.