Konflikthantering i arbetslivet - Förstå, hantera och förebygg med Thomas Jordan - FULLBOKAD!

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan början av 1990-talet och är bland annat författare till två läroböcker i konflikthantering och den omfattande webbplatsen Arbetsplatskonflikt.

Thomas ger oss grunderna för att förstå och bedöma olika typer av konflikter, meningsskiljaktigheter och samarbetssvårigheter som uppstår på arbetsplatser.
Översikt över de redskap och strategier chefer kan använda för att hantera konflikter och grupper där det finns samarbetssvårigheter samt översikt över verksamma strategier för att förebygga konflikter och bygga en robust samarbetskultur.

Under föreläsningen behandlas teman som:

  • Inventering av teman med konfliktpotential; fördelnings-, positions-, struktur-, beteendenorm- och övertygelsefrågor.
  • Konflikters natur och drivkrafter; konfliktdefinition.
  • Olika typer av orsaker som medverkar till uppkomst av konflikter; individ-, relations- och systemnivåerna.
  • Kortfattad introduktion till strategier för att bygga en robust samarbetskultur, där potentiella konflikter kan förebyggas eller fångas upp tidigt.

 

Datum:             Torsdagen den 23 maj

Frågor:              sofia@foretagshalsan.se